Irisdiagnostika není obor v plenkách, je to obor naturopatické medicíny, který se ve světě vyučuje na lékařských fakultách přírodní medicíny

 • v hrobě Tutanchamona, Egyptského faraona, který žil 1499 let př.n.l., byly nalezeny poznámky o studiu očí
 • Číňani a Japonci používali oko k diagnostikování již před více než 6000 lety
 • jedny z nejstarších záznamů IRIS analýzy pocházejí od starověkých Kaldejců, někdy kolem roku 1000 př.n.l.
 • Hippocrates se narodil ve starověkém Řecku v roce 460 př.n.l. a říká se mu otec medicíny. Díval se do očí lidí, aby zde našel klíč k nemocem. Byl zaznamenán jeho výrok: „Pozři v oči člověka a uvidíš jeho tělo“
 • 12. století - Hildegarda z Bingenu (nazývá se svatá), naturopatka z Niahetalu, napsala rozsáhlou práci zaměřující se na oko jako dynamiku těla a duše
 • Skutečné objevení irisdiagnostiky se počítá doktoru Ignaz von Peczely, maďarskému lékaři. Pracoval na topografii duhovky podle reflexních zakončení orgánů, která byla hotova v roce 1881. Von Peczely neměl mikroskop ani fotoaparát. Spoléhal se jen na lupu, která zvětšovala pouze 2x. Mikroskopy byly použity mnohem později
 • 16. století -  Paracelsus: „Vezmi  v úvahu oko, s jakým uměním bylo vytvořeno a jak tělo do oka promítá celou svou anatomii“
 • 1670 - Philippus Meyens napsal knihu s názvem Physiognomia Medica a popsal zde rozvržení orgánů na duhovce oka
 • 1786 - Christian Haertels of Gottingen napsal referát nazvaný „Oko a jeho znaky“
 • 1813  - vídeňský oftalmolog Beer napsal knihu „Učebnice očních chorob“ a v ní uvedl, „Všechno, co ovlivňuje organismus jedince nemůže zůstat bez následků na oko a obráceně

Další průkopníci IRISdiagnostiky:

 • Pastor Nils Liljequist se Stockholmu, Švédsko (1851-1936)
 • Pastor Emmanuel Felke od Kladen, Německo (1856-1926), jeho žáci
 • Mrs.Magdalene Maudaus (1857-1925), její dcera Eva Flink (1886-1959)
 • První barevné snímky byly pořízeny v roce 1932 – Gerhardem Landersem
 • První barevné diapozitivy duhovky vyprodukoval Christian Susser , Německo, v roce 1936
  • O pokrok iridologie v Německu se zasloužili:
  • Rudolf Schnabel of Cologne, Německo (1882-1952)
  • Josef Angerer z Passau, Německo (1907-1994)
  • Josef Deck z Ettlingenu, Německo (1914-1992)
  • Theodore Kriege, Německo.